Ikvienam ziedotājam ir tiesības:
 • Būt informētam par ziedojuma saņēmējas organizācijas misiju, mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par organizācijas iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
 • Būt pārliecinātam, ka līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
 • Būt informētam par to, kādi cilvēki strādā organizācijā, un sagaidīt no šiem cilvēkiem godprātību, pārraugot ziedojuma izmantošanu.
 • Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem.
 • Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.
 • Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
 • Sagaidīt, ka visas attiecības ar personām, kuras pārstāv ziedojuma saņēmēju organizāciju, būs pilnīgi profesionālas un godīgas.
 • Pārliecināties organizācijas grāmatvedībā par sava ziedojuma izlietojumu.
 • Saņemt atpakaļ savu ziedojumu, ja tas fondam vairs nav nepieciešams.
 • Uzdot jautājumus un nekavējoties saņemt patiesas un atklātas atbildes.

Priecāsimies, ja vēlēsieties mūs satikt un detalizēti iepazīties ar sava ziedojuma izlietojuma mērķi! Lūdzam sazināties ar Latvijas Bērnu atbalsta fonda biroju par Jums izdevīgāko laiku.

 

LBAF ir sabiedriskā labuma bezpeļņas nevalstiskā organizācija, ks darbojas kopš 1994.gada. Ikdienas darbības mērķi ir:

 1. Īstenot dāžda veida projektu un pakalpojumu sociālajā, kultūras, izglītības un auntanes darba jomā;
 2. Līdzdarboties politikas un sociālo pakalpojumu attīstības plānošanā Latvijas Republikas iedzīvotāju, bērnu, jauniešu un ģimeņu labklājības uzlabošanau un intergācijai sabiedrībā;
 3. Uzlabot dāžādu jomu speciālistu profesionālo kapacitāti, t.sk., organizēt, realizēt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un interešu izglītību programmas, informatīva un izglītojoša rakstura pasākumus;
 4. Organizēt un vadīt nometnes un dažādas programmas bērniem, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem vai socialajā un izglītības sfērā strādājošajiem speciālistiem;
 5. Veicināt sabiedrības integrāciju, īstenojot dažādus integrācijas projektus;
 6. Veicināt pilsonisko līdzdalību un sabiedrības iesaistīšanu dažādu jomu sociālo pašakumu un kampaņu organizēšanā;
 7. Veikt pētījumus bērnu tiesību aizsardzības un sociālajā jomā, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pilnveidošanu;
 8. Veicināt inovatīvu metožu attīstību psihosociālajā darbā ar bērniem un ģimenēm.

Lai darbības mērķus varētu īstenot ikviens ziedotāju atbalsts ir nozīmīgs. Gada pārskatos redzams sniegtais atbalsts: