Latvijas Bērnu bāreņu fonds (LBBF) maina nosaukumu uz Latvijas Bērnu atbalsta fonds (LBAF)

Ilggadēji paplašinoties LBBF sniegto pakalpojumu klāstam un atbalsta specifikai, tādējādi īstenojot multifunkcionālas un elastīgas atbalsta sistēmas nodrošināšanu dažādām sabiedrības grupām, tostarp bez vecāku aizgādības palikušiem bērniem, Latvijas ģimenēm un bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām, fonds maina savu nosaukumu uz Latvijas Bērnu atbalsta fonds (LBAF).

Apzināmies, ka dzīvojojot straujā pārmaiņu laikā, ir jāmainās arī mums pašiem, jo tikai tā var virzīties uz attīstību un sasniegt iecerētos mērķus, dodoties pretī labākai nākotnei. Un, nav šaubu, ka nākotne - tie ir mūsu bērni!