Ģimenes atkal tiekas Iļģuciemā

Lielajā Piektdienā ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem jau atkal satikāmies socializēšanas prasmju un komunikācijas iemaņu attīstības atbalsta grupā sociālā rehabilitācijas pakalpojuma "Varu.Protu.Daru." ietvaros. Latvijas Bērnu atbalsta fonds (LBAF) kopš 2022. gada 1. novembra īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.9.2.2.3/22/A/005 “Sociālā rehabilitācijas pakalpojuma “Varu. Protu. Daru.” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm”.

Šajā reizē projekta dalībnikiem jaunas prasmes un iemaņas palīdzēja apgūt Teikas Muzikanti, kuri ar savu dzīvesprieku un rotaļām visus dalībniekus patiesi iepriecināja. 
 

Ir pagājis aptuveni pusgads kopš sociālā rehabilitācijas pakalpojuma uzsākšanas, kurā kopumā atbalstu saņem 40 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes. Projekta ietvaros caur dažāda veida speciālistu vai terapeitu (piemēram, ABA terapeita, deju un kustību terapeita, audiologopēda, fizioterapeita, ergoterapeita, uztura speciālista, un sociālā darbinieka) sniegtās informācijas un atbalsta, ģimenes saņem tām nepieciešamo psihosociālo un rehabilitācijas atbalstu. Katrai ģimenei tas tiek noteikts indiviuāli, izvērtējot konkrētās vajadzības.

Savukārt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm ir iespēja saņemt speciālistu individuālās konsultācijas un terapeitisko atbalsta grupu pakalpojumus.

 

Ģimenēm atbalsts pilnībā tiek sniegts no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.3/22/A/005 “Sociālā rehabilitācijas pakalpojuma “Varu. Protu. Daru.” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm” finanšu līdzekļiem.