''Ceļš pie sevis'' vasaras nometne

Nometne bija paredzēta kā viens no programmas "Ceļš pie sevis" rehabilitācijas posmiem, kura laikā norisinājās dažādas aktivitātes, nodarbības un radošās darbnīcas ar mērķi veicināt bērnu un piesaistes personu sadarbību un savstarpējā uzticībā balstītu attiecību veidošanu.

LBAF kopš 2019. gada novembra īsteno sociālo rehabilitācijas programmu "Ceļš pie sevis", paredzētu ģimenēm, kurās aug bērni ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem vecumposmā no 4 līdz 9 gadiem. Programmas dalībniekiem organizētās nodarbības, konsultācijas un seminārus vada profesionālu speciālistu komanda, ko veido sociālais darbinieks, ģimenes atbalsta persona, ģimenes sistēmiskais psihoterapeits, klīniskais psihologs, skaņu terapeits un citi speciālisti pēc nepieciešamības.

Sirsnīgs paldies Skangaļu muižai par uzņemšanu un fotogrāfam Edijam Andersonam.