Pakalpojums ''Ceļš pie sevis''

LBAF kopš 2019. gada novembra īsteno sociālo rehabilitācijas programmu "Ceļš pie sevis", paredzētu ģimenēm, kurās aug bērni ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem vecumposmā no 4 līdz 9 gadiem. Programmas dalībniekiem organizētās nodarbības, konsultācijas un seminārus vada profesionālu speciālistu komanda, ko veido sociālais darbinieks, ģimenes atbalsta persona, ģimenes sistēmiskais psihoterapeits, klīniskais psihologs, skaņu terapeits un citi speciālisti pēc nepieciešamības.

Pakalpojums ''Ceļš pie sevis'' tiek īstenots Latvijas Bērnu atbalsta fonda centrā, Brīvības gatvē 401. Šobrīd strādājam pie tā, lai paplašinātu pakalpojuma pieejamību, un esam uzsākuši remontdarbus šim mērķim paredzētās telpās Pārdaugavā. Veicot ziedojumu, Jūs sniegsiet savu atbalstu Latvijas Bērnu bāreņu fonda multifunkcionālā centra izveidei Pārdaugavā:

Pakalpojuma mērķis

Izveidot un nodrošināt bērniem ar saskarsmes un iekļaušanās grūtībām un viņu ģimenēm psihosociālu atbalstu.  Maksimāli samazināt, un iespējams ar laiku pat izslēgt, iekļaušanās un saskarsmes grūtības bērnu dārzā un sākumskolā, kā arī veicināt ģimenes izpratni par bērna vajadzībām. 

Mērķa grupa

30 bērni vecumā no 4-6 gadiem un viņu piesaistes personas un 30 bērni vecumā no 7-9 gadiem un viņu piesaistes personas. 

Ar kādām saskarsmes grūtībām  un uzvedības problēmām saskaras bērns

 • Agresija
 • Dusmu lēkmes
 • Protests
 • Noteikumu neievērošana  (mājas, skola, apkārtējā vide)
 • Neveido kontaktu ar vienaudžiem, grūti iegūt draugus
 • Nav iemaņas konfliktu risināšanā
 • Iespējamas arī citas grūtības

Paredzētās aktivitātes un pakalpojumi

 • Bērnu atlase programmai
 • Sociālā darbinieka konsultācijas
 • Ģimenes atbalsta pakalpojums
 • Speciālistu konsultācijas pēc nepieciešamības (ģimenes psihoterapeita, ergoterapeita, neirologa, speciālā pedagoga u.c.)
 • Radošas saskarsmes nodarbības, t.sk. bērnam kopā ar vecāku, ekskursijas kopā ar vecākiem,  starpinstitucionālā sadarbība, ģimeņu nometne.

Paredzamie rezultāti

 • Uzlabosies bērnu aprūpes kvalitāte ģimenē, kurās ir konstatēti bērna aprūpes riski, t.sk. mazināsies vardarbības risks 
 • Uzlabosies bērnu sociālās iekļaušanās spējas bērnudārzā un skolā
 • Ģimenei ar sociālo iemaņu trūkumu bērnu aprūpē būs iespēja saņemt savlaicīgu atbalstu tuvāk dzīvesvietai
 • Vairojot izpratni par bērna vajadzības pēc atbalsta/uzmanības ģimenē, uzlabosies attiecības tajā, kā arī uzlabosies prasmes konfliktu situāciju risināšanā

Izmaksas

Patlaban sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek nodrošināts Rīgas domes Labklājības departamenta piešķirtā finansējuma ietvaros un tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Tādēļ, lai Rīgas pašvaldībā deklarētais bērns un viņa piesaistes persona var pakalpojumu saņemt par brīvu, nepieciešams vērsties Rīgas Sociālā dienestā pēc nosūtījuma pakalpojuma saņemšanai. 

Kontakti

Lai iegūtu plašāku informāciju par pakalpojumu vai pieteikties uz individuālo konsultāciju pie pakalpojumā iesaistītajiem speciālistiem, lūgums vērsties pie pakalpojuma vadītājas:

Elīna Lejiņa-Kairiša
Tālrunis: +371 23 117 117

E-pasts: cels@lbaf.lv