Bērnu tiesību aizsardzības dienas ietvaros satiekas "Varu.Protu.Daru" ģimenes

Jūnija sākumā tiek atzīmēta Starptautisko Bērnu tiesību aizsardzības diena. Šajā gadā Latvijas Bērnu atbalsta fonds (LBAF) šo dienu atzīmēja kopā ar Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 9.2.2.3./22/A/005 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojums "Varu. Protu. Daru." bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm" iesaistītajiem bērniem un viņu ģimenēm.

Šoreiz visi kopā tikāmies Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejā, lai pavadītu kopā brīnišķīgu laiku. Kopā ar bērniem un viņu ģimenēm, iepazināmies ar KNOP KNOP konstruktoriem, kas aizrauj kā mazu, tā lielu un ļauj atvērties fantāzijai un vienlaikus attīsta organisma motorikas prasmes. Fotogrāfa Jāņa Bērziņa vadībā organizējām arī ģimeņu fotosesiju un kopīgi veidojām fotorāmīšus, lai tajā brīdi, kad ģimenes saņems savas bildes, varētu to ievietot skaistā rāmītī - par atmiņu no jaukās vasaras pēcpusdienas!

Tāpat kopā ar pakalpojuma speciālistiem pārrunājām drošības jautājumus vasarā - lai mazinātu bērnu traumatismu. Un vienlaikus ģimenes dalījās ar pieredzi, organizējot un dodoties atpūtā/atvaļinājumā kopā ar bērnu, kuram ir funkcionāli traucējumi. Labās prakse un ieteikumi plānojot vasaras atpūtas brīžus!

Socializēšanās prasmju un komunikācijas iemaņu attīstības atbalsta grupas vecākiem kopā ar bērniem ir nepieciešamas, lai bērniem dotu iespēju sadraudzēties ar vienaudžiem, aktīvi darboties un attīstīt savas komunikācijas prasmes, savukārt vecākiem šie pasākumi dos iespēju izkopt ģimenes tradīcijas un veicinās kopības sajūtas veidošanos.