Audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu salidojums 2019

Satikšanās, mīlestība, ģimene, draugi, mamma, tētis un KOPĀ būšanas prieks divu dienu garumā ir noslēdzies!

Paldies, katram, kas darīja visu no sirds, lai mūsu ceļojums cauri dažādu likteņu stāstiem, aizlido tālu mākoņos un piepilda katra bērna vēlēšanos - būt mīlošā ģimenē.

Tas bija vareni un dzīvespriecīgi!

Foto: Valters Poļakovs

Piedalās:

Sociālo pakalpojumu aģentūra

Gints Stankevičs

Evija Apalīte

Evija Rācene

Dace Blaževiča

Deniss Stepanovs

Annels

Kaspars Markševics